Hoogste modulaire gebouw in Europa (Bochem)

Modulair bouwen: de oplossing voor bouwen in de toekomst

De laatste maanden kun je er niet omheen, in Nederland is er teveel stikstof. Hierdoor hebben we een stikstofprobleem. Eén van de oorzaken van dit probleem is de bouwsector. Bij het bouwen van gebouwen komt vaak stikstof vrij. De bouwsector draagt dus bij aan dit probleem. Echter heeft de Nederlandse bouw ook last van het stikstofprobleem. Volgens nu.nl is de bouw voor slechts 0,6 procent verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstof. Toch heeft de overheid de meerdere bouwprojecten stilgelegd. De reden? Deze projecten stoten te veel stikstof uit. De manier waarop we in Nederland bouwen moet dus veranderen. 

Modulair bouwen is de oplossing

Modulair bouwen is een goede manier om duurzamer te bouwen. Bij dit type bouwen moeten alleen de modules nog in elkaar gezet worden op de bouwplaats. Hierdoor is de uitstoot van stikstof en CO2 lager. Het maken van deze modules vindt plaats in een fabriek. Daarnaast zijn modulaire gebouwen gemaakt met restafval en wordt er minder energie gebruikt. Op deze manier wordt de belasting op het milieu beperkt. Andere voordelen van duurzaam bouwen zijn de flexibiliteit en de snelheid.

Hoogste modulaire gebouw in Europa (Bochem)

Hoogste modulaire gebouw in Europa wordt gebouwd in Bochum (Duitsland)

Toonaangevend in modulair bouwen

Jan Snel heeft veel ervaring met modulair bouwen. Het bedrijf is op dit moment bezig met het bouwen van de hoogste modulaire woningen van Europa. In Bochum worden 700 woningen gebouwd om het tekort aan studentenwoningen tegen te gaan. Alle woningen bestaan uit modules die gemaakt zijn in een fabriek. Naast het oplossen van het woningtekort, heeft Jan Snel ervaring met het bouwen van kleedkamers om sportverenigingen te helpen. Tenslotte kan je hier terecht voor tijdelijke zorghuisvesting. 

Kabinet zet zich in voor modulaire bouwtechnieken

De regering zet zich in om de bouwsector verder te verduurzamen. De overheid moedigt ontwikkelingen in de bouwsector aan, zoals modulair bouwen. Omdat de overheid vindt dat modulair bouwen een positieve bijdrage levert aan het milieu. Bouwen op deze wijze is namelijk duurzamer. De CO2 en de stikstof uitstoot vermindert namelijk met deze vorm van bouwen. Modulaire bouwtechnieken vormen één van de belangrijkste ontwikkelingen in deze sector. Bovendien draagt deze nieuwe techniek bij aan de concurrentiepositie van de Nederlandse economie. 

Heeft modulair bouwen nadelen?

Het verplaatsen van een unit van de fabriek naar de bouwplaats, is het grootste nadeel van modulair bouwen. Bij het maken van de units moet er dus altijd rekening gehouden worden met de afmetingen. De afmetingen die bedrijven over de weg kunnen vervoeren beperken bedrijven namelijk. Het verplaatsen van een module breder dan 3,5 meter vormt al snel een probleem omdat de module te groot is.